GrowGreen, Wrocław

Wprowadzenie „błękitno-zielonych” rozwiązań
Koordynacja proj.:

TECLA, Dworniczak

Współpraca:

menthol architects

Współpraca (NBS, zieleń, identyfikacja wizualna):

Natalia Bańdo, Katarzyna Kobierska

Data:

2020

Category
NBS, Placebranding, Projekt zieleni, Przestrzenie publiczne, Wody opadowe
About This Project

PROGRAM GROWGREEN

 

Projekt Grow Green to przedsięwzięcie realizowane w sześciu europejskich miastach w ramach programu Horyzont2020. Zastosowane rozwiązania mają pomóc przystosowywać miasta do zmieniającego się klimatu poprzez wprowadzenie „błękitno-zielonych” rozwiązań w miejscach, gdzie zieleni brakuje. W przypadku Zielonej Ulicy, głównym celem projektu była poprawa jakości tej przestrzeni, zwłaszcza z perspektywy osób pieszych, czyli częstych użytkowników tego miejsca. Ulica zdominowana przez samochody wymagała przedsięwzięcia pewnego kompromisu, polegającego na zmniejszeniu ilości oraz uporządkowaniu miejsc parkingowych i ich częściowym zastąpieniu zielenią.

 

______

Elewacje kamienic i lampy uliczne na zieleń wertykalną

Zieleń przyuliczna to także elewacje kamienic, stelaże dla roślin mogą stanowić też stare betonowe lampy uliczne. Za porozumieniem wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców sieci udało się zazielenić przyuliczną infrastrukturę stosując wielogatunkowe nasadzenia pnączy.

 

______

Dzikie miejsca parkingowe na dzikie wyspy zieleni

Trochę oddechu przechodniom bardzo szerokiej i mocno upakowanej w infrastrukturę ulicy nadały zielone donice, parklety, w których zaproponowaliśmy naturalistyczne nasadzenia roślin. Chcąc wprowadzić bioróżnorodność, wrażenie obcowania z dziką naturą w mieście, postawiłyśmy na wielogatunkowe, piętrowe biogrupy.

 

______

Wykorzystanie wód opadowych

Dzięki specjalnym systemom retencjonującym i rozsączającym wody opadowe, częściowo nawadniamy w ten sposób drzewa i niższe piętra roślin. Nasadzenia zlokalizowane w donicach/parkletach przyulicznych gromadzą wody opadowe za pomocą zjawiska podsiąku.

 

______

Naturalistyczne biogrupy roślin

Proponowane odmiany drzew to odpowiedniki polnych klonów rodzimych o płytkim systemie korzeniowym, których kwiaty stanowią źródło nektaru dla pszczół i motyli, a także odmiany kwitnące głogów. W bardzo zróżnicowanych ogrodach frontowych kamienic wprowadziliśmy – jabłonie w odmianach, krzewy owocowe, rozbudowaliśmy ogrody różane, leśne runo, uzupełniliśmy żywopłoty owocowymi krzewami morwy.

Uzupełnieniem kompozycji zieleni wysokiej są niższe piętra skupisk zieleni tworzących tzw. biogrupy. Są to zwarte grupy roślin zakomponowane z wykorzystaniem drzew, krzewów, traw, roślin bylinowych i okrywowych. W doborze kierowano się bioróżnorodnością w zakresie gatunków, samowystarczalnością, czyli wyborem gatunków odpornych na warunki miejskie o małych zapotrzebowaniach pielęgnacyjnych i ochroną siedliska. Kierując się ideą permakultury bardzo dużą uwagę poświęcono warstwom roślinnych kompozycji. Warstwy stosuje się do projektowania działających, zrównoważonych ekosystemów. Odpowiednio zaprojektowana biogrupa zatrzymuje wilgoć, zmniejszając częstotliwość nawadniania.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux