Plac Piłsudskiego, Wrocław

Koncepcja projektowa zagospodarowania wód opadowych na pl. Piłsudskiego we Wrocławiu
Projektant:

arch. kraj. Katarzyna Kobierska

Data:

2014

Faza:

Praca magisterska [I nagroda (ex aequo) w konkursie na prace magisterskie Wrocławska Magnolia 2016]

Category
Przestrzenie publiczne, Wody opadowe
About This Project

Projekt dotyczy zagospodarowania wód opadowych na terenie pl. Piłsudskiego w sposób zrównoważony oraz wyposażenia go w elementy małej architektury, mając na celu przywrócenie mu funkcji reprezentacyjnego placu rynkowego.

 

Głównym problemem, na który projekt stara się zwrócić uwagę jest brak dostrzegania potencjału, jaki mają do zaoferowania wody deszczowe w mieście, a co się z tym wiąże ich marnotrawienie, które jest tak charakterystyczne dla obszarów zurbanizowanych.

 

Pierwszym etapem do osiągnięcia postawionego sobie wyżej celu było ograniczenie komunikacji kołowej na rzecz pieszej i rowerowej. Następnie wykonanie wstępnej koncepcji oraz zaplanowanie sposobu i funkcji zagospodarowania wód opadowych. Niezbędnym krokiem przy tworzeniu tego typu projektów są obliczenia dot. ilości oraz jakości zgromadzonych wód. Na tej podstawie ukształtowany został finalny projekt koncepcyjny zorientowany głównie na zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych.

 

Zagospodarowanie obszaru stara się szerzyć ideę sieci „błękitnej infrastruktury” miasta oraz zapewnić nową jakość przestrzeni, która pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału miejsca.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux