Ogrody deszczowe, Wrocław

Projektant:

KA KOBIERSKA

Data:

2021

Category
NBS, Ogrody deszczowe, Ogrody szkolne, Projekt zieleni, Wody opadowe
About This Project

W odległości zaledwie 170 m od granicy obszaru szkoły znajduje się rzeka Ślęza. Jako nieodłączny element krajobrazu nadała ona kierunek wprowadzenia w koncepcji szeregu rozwiązań opartych na przyrodzie.

 

Rola zieleni w ogrodach retencyjnych

 

Przyszkolny teren, na którym powstały ogrody retencyjne, zamienił się w obszar mający znaczący wpływ na zachowanie bioróżnorodności okolicy. Na nieco obniżonym fragmencie powstał ogród deszczowy, którego zadaniem jest gromadzenie wody opadowej i minimalizowanie jej odpływu do kanalizacji. W miejscu tym posadzono gatunki roślin higrofitowych, które także mają za zadanie oczyszczanie i przetrzymywanie wody. W dalszej części ogrodu retencyjnego powstała strefa leśna, która oddziela część edukacyjno-rekreacyjną od założonego nieco dalej ogrodu warzywnego. Uzupełnieniem strefy leśnej jest kwietna łąka oraz zróżnicowane wysokością nasadzenia, nawiązujące do pięter roślinnych występujących w naturalnym lesie.

 

Ogród retencyjny i wykorzystanie terenu

 

Wymagane przy realizacji projektu prace wiązały się z odzyskaniem sporej ilości ziemi, która posłużyła uformowaniu pagórków rozlokowanych wzdłuż drogi przeciwpożarowej. Ogrody retencyjne zyskały dzięki temu naturalną formację, przy której utworzona została niecka retencyjna. Naturalny spadek terenu odprowadza do niej wodę opadową, a gliniaste podłoże stanowi nieprzepuszczalną barierę. Rosnące w sąsiedztwie rośliny zyskały dzięki temu kolejny zbiornik wodny, z którego mogą swobodnie czerpać. Przy budynkach szkolnych już wcześniej istniało wielofunkcyjne boisko oraz plenerowa siłownia, utworzone teraz ogrody retencyjne stały się dodatkowym polem do rekreacji, pełniąc przy okazji funkcję edukacyjną.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux