Ogród Nauki, Nysa

Projektant:

arch. kraj.: Natalia Bańdo, Katarzyna Kobierska, Wojciech Kowalewicz,
Kamila Rogaczewska, Małgorzata Smołka

Data:

2016

Category
Ogrody deszczowe, Ogrody szkolne, Projekt zieleni, Przestrzenie publiczne, Wody opadowe
About This Project

Praca nad  zagospodarowaniem terenu zaczęła się od poznania tego co myślą o miejscu Uczniowie. Przeprowadzona wnikliwa ankieta pozwoliła na poznanie oczekiwań i trafnych spostrzeżeń.

 

Celem projektu było wywołanie wśród Uczniów chęci poznawania, doświadczenia i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności  z dziedziny która najbardziej ich interesuje w szkole. Jaki stworzenie atrakcyjnego dziedzińca szkolnego łączącego w sobie przestrzeń edukacyjną, integracyjną i rekreacyjną. Będącą miejscem spotkań zarówno na przerwach jaki w czasie lekcji.

 

Główną ideą projektowanego dziedzińca było stworzenie wewnętrznego Ogrodu Nauki, gdzie możliwe będzie aktywne spędzanie czasu. Hasło „Wychowanie Fizyczne”, które przyświeca idei koncepcji, oddaje interdyscyplinarne możliwości edukacji uczniów. Jako formę układu przestrzeni wykorzystuje się oś wschód-zachód będącym zarazem najbardziej korzystnym układem komunikacyjnym, ale i także schematem opisującym prawa przyrody. Środkowa część układu stanowi amfiteatr z placem szkolnym i polaną trawnikową – tworzy to szerokie możliwości wykorzystania tej przestrzeni przez użytkowników. W dziedzińcu znajdują się ogrody edukacyjne, jadalne, deszczowe i urządzenia dydaktyczne. Projektowana zieleń składa się z rodzimych gatunków, dobranych tak aby możliwe było rozpoznawanie fenologicznych pór roku. Zachodnia część potraktowano jako strefę MACHo ( Massive Astrophysical Compact Halo Object) – przestrzeń aktywności sportowej z fizycznym akcentem, grafiką edukacyjną i systemem drążków do ćwiczeń.

 

Wiecej na: Folder z koncepcją projektową

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux